Czas wygenerowania treści 2020-09-29 02:53:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/45/2/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku
w sprawie:
zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2008 środków finansowych na realizację umowy na wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zabezpieczyć w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2008 środki finansowe w wysokości nie wyższej niż 75 000 zł na realizację części umowy na wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim, zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy.


§ 2


1. Środki finansowe na realizację umowy w 2006 roku są zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok.


2. W 2007 roku Województwo Śląskie nie będzie ponosiło z tytułu zawarcia umowy żadnych kosztów.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-03-2006 11:03:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713