Czas wygenerowania treści 2020-05-31 22:51:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/42/7/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 15 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001 z póĽn. zm.)
§ 1

Dokonać zmiany uchwały własnej Nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w ten sposób, że załącznik do uchwały zawierający statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-01-2006 09:35:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713