Czas wygenerowania treści 2020-05-27 12:11:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/35/1/2005 z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie:
zmiany ‘Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015’

Na podstawie
Na podstawie art. 12 a, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


 


Przyjąć przedłożone przez Zarząd Województwa Tryb i harmonogram prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015” po zmianach, stanowiące załącznik do uchwały.


 


§ 2


 


Zobowiązuje się Zarząd Województwa do składania Sejmikowi Województwa Śląskiego informacji o postępach prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”.


 


§ 3


 


Zobowiązuje się Zarząd Województwa do przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego zaktualizowanej wersji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”.


 


§ 4


 


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


 


§ 5


 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-05-2005 14:06:57
Ostatnia aktualizacja: 19-05-2005 14:11:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713