Czas wygenerowania treści 2020-11-28 05:50:41

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2423/123/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2008 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z p. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z p. zm.) oraz Uchwały Nr III/17/13/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-01-2008 15:59:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713