Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:32:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2425/123/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu do udzielania dotacji beneficjentom regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach : Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działania 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnianie kształcenia ustawicznego

Na podstawie
Art. 203 i 204 w związku z art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.);


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-01-2008 15:03:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713