Czas wygenerowania treści 2020-12-01 09:59:15

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2256/119/III/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z póĽniejszymi zmianami.

Na podstawie
art.41 ust.1, art.70 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa ( Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz.1590 z póĽń.zm. ) w związku z art.24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst.jedn. Dz.U z 2004r .Nr 121, poz.1266 z póĽn.zm.) oraz art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r, poz.2104 z póĽn.zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 28-12-2007 09:04:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713