Czas wygenerowania treści 2021-06-12 14:02:52

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2314/120/III/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie:
zaopiniowania opracowanego przez Gminę KuĽnia Raciborska projektu Planu aglomeracji Turze

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 43 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póĽn. zm.), oraz w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283 poz. 2841 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-12-2007 15:27:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713