Czas wygenerowania treści 2020-11-30 21:56:41

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2225/119/III/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie:
zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach – wersja grudzień 2007 r.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami/, w związku z § 9 ust 12 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr 742/ 348/ 2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4. 07. 2002 r. z póĽniejszymi zmianami


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-12-2007 12:16:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713