Czas wygenerowania treści 2020-12-01 22:22:00

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2181/116/III/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie:
zawarcia umowy dotacji z Wojewzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Дoposażenie w sprzęt powodziowy Wojewzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego będącego w dyspozycji Wojewzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2003 Nr 203, poz. 1966 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 13-12-2007 10:45:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713