Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:42:10

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2307/120/III/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie:
zmienia się uchwałę własną nr 1233/66/III/2007 z dnia 10.07.2007 w sprawie udzielenia bonifikat od cen 32 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 8 ust. 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku zmienionych uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/42/11/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku i Nr III/12/15/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/9/19/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych
w Bystrej przy ul. Fałata 4A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/17/12/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku, a także Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1986/106/III/2007 z dnia 25 paĽdziernika 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów wysokości bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego
w przypadku bezprzetargowego zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 12-12-2007 10:47:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713