Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:21:13

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2247/119/III/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży 20 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnych własności tych lokali

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 1,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603
z póĽn. zm.) § 8 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005r zmienionych uchwałą Nr II/42/11/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. oraz uchwałą Nr III/12/15/2007
z dnia 29 sierpnia 2007r., a także art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 12-12-2007 10:28:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713