Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:05:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2039/109/III/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie:
umorzenia wierzytelności Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z póĽn. zm.), § 2 pkt 1 Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz § 2 ust. 1 pkt 5 zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących załącznik do Uchwały Nr III/8/5/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2007 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 29-11-2007 11:42:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713