Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:12:47

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2096/111/III/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku
w sprawie:
Udzielenie pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie wykonywania wszelkich czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach funkcji Beneficjenta dla Działań 3.1, 3.2, 3.3 Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Na podstawie
Art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), uchwała nr II/42/7/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-11-2007 15:16:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713