Czas wygenerowania treści 2020-12-01 07:36:14

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2040/109/III/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku
w sprawie:
powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego współorganizacji II Śląskiego Forum Abstynenckiego na temat „Jak osiągnąć trzeĽwość – rola stowarzyszeń abstynenckich”.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 1 ust. 1 i 2, art. 4 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz. 473 ze zm.), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/53/4/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 oraz uchwały Nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-11-2007 10:32:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713