Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:22:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2022/108/III/2007 z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie:
cofnięcia Panu Tomaszowi Sękowi powierzenia obowiązków Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, oraz odwołania udzielonych mu Pełnomocnictw i Upoważnień.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.), w związku § 5 pkt. 2 Statutu Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/45/4/2006 z dnia 20.02.2006 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości oraz zarządzenia nr 68 z dnia 23 sierpnia 2007 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-11-2007 14:35:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713