Czas wygenerowania treści 2021-06-12 13:59:22

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2021/108/III/2007 z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie:
powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nadanym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/21/28/2000 z dnia 20.06.2000r., ze zmianami wynikającymi z uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/50/9/2002 z dnia 20.05.2002r. oraz nr II/15/15/2003 z dnia 15.12.2003r., zarządzenia nr 68 z dnia 23 sierpnia 2007 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146 z 2005r. poz.1222 z póĽn zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-11-2007 14:35:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713