Czas wygenerowania treści 2020-11-27 15:32:18

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2020/108/III/2007 z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie:
cofnięcia Panu Piotrowi Pachółowi powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, oraz odwołania udzielonych mu Pełnomocnictw i Upoważnień

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nadanym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/21/28/2000 z dnia 20.06.2000r., ze zmianami wynikającymi z uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/50/9/2002 z dnia 20.05.2002r. oraz nr II/15/15/2003 z dnia 15.12.2003r. oraz zarządzenia nr 68 z dnia 23 sierpnia 2007 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-11-2007 14:34:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713