Czas wygenerowania treści 2020-12-06 01:35:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1965/105/III/2007 z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie:
Przyjęcia procedury naboru asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Regulaminu pracy asesorów wpisanych na listę asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim oraz wstępnego harmonogramu naboru asesorów Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie
Na podstawie Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami); Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 5 lipca 2007r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-10-2007 15:37:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713