Czas wygenerowania treści 2020-12-05 23:30:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1960/105/III/2007 z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie:
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z póĽn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005r. z póĽn. zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 25-10-2007 11:20:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713