Czas wygenerowania treści 2020-12-03 01:35:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1626/87/III/2007 z dnia 4 września 2007 roku
w sprawie:
wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskami o sfinansowanie realizacji prac naukowo-badawczych, programów i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z póĽniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 4 pkt 4, art. 70 ust. 3 i art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póĽniejszymi zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Bernyś 10-09-2007 10:21:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713