Czas wygenerowania treści 2020-12-03 15:19:22

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1502/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z póĽn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz.776 z póĽn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz.77 z póĽn. zm.)Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-09-2007 12:36:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713