Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:55:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1566/83/III/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, póz. 1590 z póżn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-09-2007 11:54:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713