Czas wygenerowania treści 2020-12-01 10:01:05

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 875/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między spoleczeństwami realizowanych od 21 lipca 2007r

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z 2001 r. z póĽniejszymi zmianami), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z póĽn.zm.) oraz uchwały III/2/14/2006 z dnia 11.12.2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Ślaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-08-2007 14:57:15
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2007 13:34:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713