Czas wygenerowania treści 2020-11-24 19:00:07

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1489/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Mieczysławowi Płanecie do podejmowania wszelkich czynności, a w szczególności podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli związanych z zawarciem w imieniu Województwa Śląskiego umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), uchwały
nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, z póĽn. zm. oraz Art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Robert Orpych 30-08-2007 13:49:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713