Czas wygenerowania treści 2020-11-29 05:50:24

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1495/80/III/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 15.09.2007 roku do 15.12 2007 roku.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) oraz Uchwały Nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007


Metryczka informacjiWprowadzenie: Renata Sitko 27-08-2007 10:30:46
Ostatnia aktualizacja: Renata Sitko 29-08-2007 10:49:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713