Czas wygenerowania treści 2021-05-09 15:04:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 594/43/III/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie i przyjęcia treści ogłoszeń.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.), § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 1997 r., Nr 104, poz. 664 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 21-08-2007 10:31:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713