Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:03:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1437/77/III/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
dokonania podziału nieruchomości położonej w Bystrej, oznaczonej jako działka nr 1630/4, będącej we władaniu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 20-08-2007 12:25:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713