Czas wygenerowania treści 2020-12-01 07:08:23

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1426/77/III/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok”.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr II/38/4/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. przyjmującej jednolity tekst uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 14-08-2007 15:30:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713