Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:00:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1461/78/III/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1418/OR/2005 z dnia 29.09.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Konsorcjum „Budox - awbud” dotyczącej zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy budynku biurowego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, z póĽniejszymi zmianami ujętymi w zawartym Aneksie Nr 1 z dnia 31.07.2006 r. oraz w Porozumieniu z dnia 13.03.2007 r. w sprawie kontynuowania robót budowlanych.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 14-08-2007 14:13:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713