Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:34:30

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 920/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
- zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, dotyczącej trybu dokonywania zapłaty za wykonane roboty i koszty pełnionego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” z środków własnych Szpitala pochodzących z pożyczki udzielonej przez Województwo Śląskie. - zawarcia aneksu do umowy nr 464/IW/2007 z 27.04.2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a przedsiębiorstwem budowlanym KOMPLEKS w Jastrzębiu - Zdroju - Wykonawcą robót budowlano - montażowych na zadaniu p.n. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 27-06-2007 15:31:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713