Czas wygenerowania treści 2020-11-30 11:56:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 859/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
Zmiany przedstawiciela-delegata Województwa Śląskiego na Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem poprzez odwołanie Pana Wiesława Marasa oraz wyznaczenie na jego miejsce Pana Jarosława Kołodziejczyka.

Na podstawie
podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz uchwały Nr I/44/11/2001 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem, a także rozdziału 4 § 12 pkt.2,5 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-06-2007 09:38:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713