Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:18:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 913/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/15/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 14-06-2007 15:05:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713