Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:23:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 720/48/III/2007 z dnia 4 maja 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z treścią art.16 ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z póĽn. zm.) oraz § 3, ust.2, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154 z 2004 r.,poz. 1629).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Szymański 08-06-2007 12:20:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Przemysław Smyczek

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713