Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:34:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 709/48/III/2007 z dnia 4 maja 2007 roku
w sprawie:
Powołania Komisji otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego po stronie polskiej organizację wyjazdu młodzieży Województwa Śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbywającego się w Północnej Nadrenii - Westfalii w lipcu 2007 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z póĽn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z p. zm.) oraz § 9 Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 06-06-2007 14:11:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713