Czas wygenerowania treści 2020-11-23 19:35:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 869/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1577/281/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.07.2005 roku w sprawie Instrukcji postępowania przy sprawdzaniu wykorzystania dotacji z budżetu

Na podstawie
art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1590 z póĽn. zm.), art.190 w związku z art.145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104
z póĽn.zm.), art.13 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60
z póĽn.zm.)
Metryczka informacjiWprowadzenie: Bożena Dudanowicz 06-06-2007 11:51:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713