Czas wygenerowania treści 2020-12-01 22:07:43

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 600/44/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
zmiany składu Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z treścią § 14 ust. 1,2 i 3 statutu Biblioteki Śląskiej w Katowicach, stanowiącego załącznik do Uchwały nr I/21/29/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Szymański 25-05-2007 09:17:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Przemysław Smyczek

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713