Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:31:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 611/44/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/17/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 15-05-2007 12:59:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713