Czas wygenerowania treści 2020-12-01 06:34:18

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 705/48/III/2007 z dnia 4 maja 2007 roku
w sprawie:
ustalenia czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu.

Na podstawie
art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2001 r.. Nr 142, póz. 1590 z póĽn. zm.), art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 póz. 2603)
w zw. z § 22 ust. l i 2 „Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz
ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata" (Uchwala nr II/40/10/2005 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 17.10.2005r. z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 10-05-2007 09:42:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713