Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:41:02

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 603/44/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 215/27/III/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji na rok 2007

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z p. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku. Nr 96 poz. 873 z p. zm.) oraz § 10 Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/2/14/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 26-04-2007 09:59:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713