Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:40:46

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 317/31/III/2007 z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie:
Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz.U. Nr 142/01/1590 z póĽn. zm.), art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1206 z dnia 20 kwietnia 2004r.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006 z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 200, poz. 2051., z póĽn.zm)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-04-2007 12:51:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713