Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:09:28

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 312/31/III/2007 z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za 2006 r.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, art. 9 ust.5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / tekst jednolity - Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póĽniejszymi zmianami/.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-04-2007 10:40:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713