Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:17:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 330/32/III/2007 z dnia 13 marca 2007 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu Województwa Śląskiego na rok 2007 i przeznaczenia ich na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 15 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z póĽn. zm.), Uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. z póĽn. zm. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 6 w związku z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, z póĽn. zm.)
oraz § 2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273,
z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Robert Orpych 02-04-2007 13:31:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713