Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:28:42

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 175/23/III/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku
w sprawie:
zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2007 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), uchwały nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach (z póĽn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Robert Orpych 02-04-2007 12:59:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713