Czas wygenerowania treści 2020-12-06 01:59:44

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 302/31/III/2007 z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 rok.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104) oraz uchwały nr I/10/3/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa oraz informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 30-03-2007 11:04:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713