Czas wygenerowania treści 2020-11-27 03:53:37

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 304/31/III/2007 z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie:
zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami Gminy Przystajń”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2007 14:33:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713