Czas wygenerowania treści 2020-12-01 07:26:00

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 296/31/III/2007 z dnia 8 marca 2007 roku
w sprawie:
powołania Komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2007 roku

Na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. j.t. z 2001 nr 142 poz. 1590 z póĽn. zmianami), art 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), art. 167 ust. 2 pkt. 4 i art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 249 z 2005 r. poz. 2104) oraz Uchwały Nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007


Metryczka informacjiWprowadzenie: Renata Sitko 12-03-2007 13:23:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713