Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:33:35

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 204/24/III/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami /, w związku z § 9 ust.8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej nadanego Uchwałą Nr 743/ 348/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.07.2002 r. z póĽniejszymi zmianami.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-03-2007 11:08:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713