Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:07:00

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 197/24/III/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie:
zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Katowice

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami/, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-03-2007 09:40:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Janusz Berkowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713