Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:54:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 205/24/III/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie:
Zmiany Uchwały nr 25/14/III/2007 z dnia 12.01.2007 roku w sprawie powołania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących 2 (Instytucji Wdrażających) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Na podstawie
Art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1590 z pózniejszymi zmianami) oraz art. 27 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U.2006 nr 227 poz. 1658).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-02-2007 11:50:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Bieńkowska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713