Czas wygenerowania treści 2020-11-28 20:27:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 187/23/III/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku
w sprawie:
lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.

Na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104) i w związku z § 12 pkt 9 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 23-02-2007 13:04:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713